Shopping - CNTO
 
 

Shopping

Baoguang Qingzang Accessories Store

Add: 138 Nanguan Street, Xining

Tel: 0086-971-8221999

Carpet World

Add: 58 Bayi Road, Xining

Tel: 0086-971-8800160

Dashizi Department Shopping Mall

Add: 53 Dongguan Street, Xining

Tel: 0086-971-8221301

Dashizi Shopping Mall

Add: 38 Dongda Street, Xining

Tel: 0086- 971-6141666

Qingbai Supermarket

Add: 37 Wusi Street Xining

Tel: 0086-971-6156230

 

Wangfujing Supermarket

Add: 40 Xida Street, Xining

Tel: 0086-971-8230008

Yushengkun Store

Add: 50 Nanguan Street, Xining

Tel: 0086-971-8222411