Museums - CNTO
 
 

Museums

China Hezhen Museum

Add: Sanjiangkou, Tongjiang

Tel. +86-0454-2922475

Harbin Museum of Architecture

Add: 88 Toulong St., Harbin

Tel. +86-0451-84686904

Heilongjiang Ethnic Museum

Add: 25 Wenmiao St., Nangang Dist., Harbin

Tel. +86-0451-82538438

Heilongjiang Museum

Add: 64 Hongjun St., Harbin

Tel. +86-0451-53642447

Oroqen Village Ethnic Museum

Add: Alihe Town

Tel. +86-0470-5862211