Hotels - CNTO
 
 

Hotels

Ancai Hotel

★★★★

Add: Middle Section of Zhongzhou Rd., Anyang

Tel: 0086-372-3936916

Dongfang Hotel

★★★

Add: 177 Minzhu M. Rd., Shangqiu

Tel: 0086-370-2998888

Jingfu Hotel

★★★

Add: Jinsui Building,1Daliang Rd., Kaifeng

Tel: 0086-378-3811888

Luoyang Dongshan Hotel

★★★★★

Add: Longmen Dongshan, Luoyang

Tel: 0086-379-64686000

Luoyang Junshan Hotel

★★★★

Add: 3Junshan E. Rd., The Country town of Luanchuan, Luoyang

Tel: 0086-379-66810988

Sofitel International Hotel

★★★★★

Add: 289 Chengdong Rd., Zhengzhou

Tel: 0086-371-65950088

Yexian Country Yamen Museum

Tel: 0086-375-4935611

Yuda Palace Hotel

★★★★★

Add: 220 Zhongyuan Zhonglu, Zhengzhou

Tel: 0086-371-67438888

Zijinggong International Hotel

★★★★

Add: Middle Section of Chang'an Rd., Lingbao City, Sanmenxia

Tel: 0086-398-8866888