Hotels - CNTO
 
 

Hotels

Changchun Noble Hotel


Add: 4501 people's St., Changchun
Tel: 0086-4315622888

Changchun Yangminghu Spa Hotel


Add: 8777 North Ring Rd., Changchun
Tel: 0086-431-5879999

Communications Hotel

Add: 84 Jiefang Rd., Changchun
Tel: 0086-431-5630009

 

Crystal Hotel


Add: 29 Longtan St., Jilin
Tel: 0086-432-3986200

Epoch Hotel


Add: 15 Beijing St., Changchun
Tel: 0086-4312091999

Jiping Hotel

★★★

Add: 1101 South Xinhua St., Siping

Tel: 0086-434-3249166

Petroleum Building


Add: 1200 Guoerlusi Rd., Songyuan
Tel: 0086-438-6221068

Shangri-La Hotel Changchun


Add: 9 Xi'an Rd.,Changchun
Tel: 86-431-8981818

Tianyi Hotel


Add: 449 Xisantiao St., Kuancheng District, Changchun
Tel: 0086-2784888