Dining - CNTO
 
 

Dining

Hongni Garden Restaurant

Add: No.48 Xueshi Road, Hangzhou

Tel: 0086-571-87918989

Louwailou

Add: No.30 Gushan Road, Hangzhou

Tel: 0086- 571- 87969682

Shoukangyong Vegetarian Restaurant

Add: No.88 Yan' an South Road, Hangzhou

Tel: 0086-571-87070118

Tianwaitian

Add: 2 Lingzhu Road, Hangzhou

Tel: 0086-571-87999909

Zhiweiguan

Add: No.83 Renhe Road, Hangzhou

Tel: 0086-571-87065871