Dining - CNTO
 
 

Dining

Chen Yongkun Erkuai Glutinous Rice Cake

Add: Xiangyang Rd., Xingyi.

Tel: 0086-859-3221840

Liuji Mutton Rice Noddlesr

Add: Hehuatang Lane, Xingyi

Tel: 0086-859-3224665

Shuji Gangzi Noodles

Add: 12 Tiejiang St., Xingyi

Tel: 0086-859-3239994

Wumengyuan Restaurant

Add: Beside a primary school in Minzu Rd., Liupanshui

Tel: 0086-858-8267879

Yelang Bagua Chicken

Add: Opposite to Baiguo Town Credit Cooperative in the county town of Hezhang.

Tel: 0086-857-3240494

Zhongshan Restaurant

Add: 34 Zhongshan Rd., Bijie

Tel: 0086-857-8229906