Dining - CNTO
 
 

Dining

Dada Hot Pot

Add:Jinning N. St., Yinchuan

Tel:0086-951-5012888

Delonglou Halal Restaurant

Add: No.91, Jiefang E. St., Yinchuan

Tel: 0086-951-6022073

Laomao Mutton

Add: No435, Changcheng E. st., Yinchuan

Tel:0086-951-4112817

Minzai Hot Pot

Add: No. 59, Xinhua E.St., Yinchuan

Tel. +0086-951-6035888

Xiaozhuoxuan Restaurant

Add: No.3, Keji St., Yinchuan

Tel: 0082-951-5055188

Xuehua Restaurant

Add: No.14, Zhongshan N. st.,, Yinchuan

Tel: 0086-951-6029888